Chemin Neuf

Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga)

Chemin Neuf wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 roku w Lyonie (Francja) i jest wspólnotą katolicką o powołaniu do pracy dla jedności chrześcijan. Liczy ona dzisiaj ponad 2000 członków w około trzydziestu krajach.

Ośmielamy się wierzyć w widzialną jedność Kościoła i przyjmujemy jako misję, aby pracować nad nią ze wszystkich naszych sił… (Konstytucje, s. 20 i 24)

Od początku byliśmy miejscem spotkania braci i sióstr wielu wyznań chrześcijańskich. Również dziś pragniemy być wierni modlitwie, którą wypowiedział Jezus przed śmiercią: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21).

Skupiamy osoby stanu wolnego, małżeństwa, rodziny i osoby konsekrowane. Wszyscy wybieramy przygodę życia wspólnotowego idąc za Chrystusem ubogim i pokornym, aby służyć Kościołowi i światu.

Jedną z cech charakterystycznych Chemin Neuf jest łączenie życia i posługi małżeństw oraz osób konsekrowanych lub stanu wolnego. Małżeństwa, osoby konsekrowane i osoby stanu wolnego mieszkają wspólnie bądź w tzw. „fraterni życia” (czyli wspólnoty życia w jednym z domów wspólnoty czy posiadłości) lub we „fraterni dzielnicy” (czyli wspólnoty dzielnicy we własnych domach, w tej samej dzielnicy). W każdym wypadku rodzina posiada miejsce przeznaczone dla niej (mieszkanie lub dom), zachowując prywatność rodzinną i małżeńską.  Większość z małżeństw będących członkami Chemin Neuf prowadzi aktywność zawodową i na różne sposoby angażuje się w życie społeczne.

Bracia i siostry konsekrowani to dzisiaj ponad 300 osób. Wybierają oni celibat dla Królestwa Bożego. Mniej więcej połowę stanowią siostry, reszta to księża i bracia odbywający formację na drodze do kapłaństwa.

Jesteśmy zakorzenieni w duchowości ignacjańskiej oraz w doświadczeniu życia w Duchu Świętym. Chemin Neuf rozpoczęła swoją działalność w Polsce w roku 1994 na zaproszenie o. Józefa Kozłowskiego po czym w 1996 roku powstała pierwsza wspólnota życia w Warszawie. Prowadzimy obecnie działalność apostolską w wielu miastach, wspólnoty życia w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz dwie parafie diecezji warszawsko-praskiej. Od 2018 roku wspólnocie zostało powierzone prowadzenie Męskiego Akademika Studenckiego KUL na ul. Niecałej w Lublinie

Duszpasterstwo lub tzw. misje wspólnoty w Polsce :

  • Misja KANA – praca dla jedności małżeństwa i rodziny (fraternia Kana, Kana Welcome)
  • Misja 14-18 oraz Misja 18-30 – młodzież i studenci
  • Misja Siloe – praca dla jedności i integralności osoby ludzkiej
  • Ćwiczenia ignacjańskie.

W kościele akademickim KUL każdy wtorek o 20.00 (poza świętami oraz okresem wakacji i ferii) zapraszamy na Wieczór uwielbienia i chwały.

Odpowiedzialny: Marek LECHNIAK ccnlublin@gmail.com

Kontakt dla studentów: Maria KOWALCZYK marysia2501@gmail.com, t. 669 161 648