FDNT

Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać,
dla dobra całego narodu…
– Jan Paweł II

Jesteśmy grupą studentów lubelskich Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku akademickim nasza wspólnota liczy około 50 osób, studiujących na wszystkich z pięciu głównych uniwersytetów w Lublinie. Ponadto należą do naszej grupy osoby studiujące w Dęblinie. 

 

Kilka słów o Fundacji

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka oraz była inicjatorem Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia.

Dla stypendystów organizowane są również obozy formacyjno-integracyjne. Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów zrodził się w 2001 roku. Wówczas stypendium otrzymywało 500 stypendystów z 5 diecezji. Aktualnie, ze względu na dużą liczbę stypendystów, organizowane są trzy letnie obozy dla każdej z grup wiekowych: dla licealistów i gimnazjalistów, dla studentów oraz dla maturzystów – przyszłych studentów, dla których obóz jest okazją do poznania ludzi ze swoich wspólnot akademickich i zdobycia informacji o mieście, w którym będą studiować i mieszkać. Obozy formacyjno-integracyjne stanowią integralną część programu stypendialnego.

W ciągu szesnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 2300 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Więcej na: www.dzielo.pl 

 

Studenci w Lublinie

Głównym wydarzeniem jakie przeżywamy w naszej wspólnocie jest Dzień Papieski. W tym czasie organizujemy kiermasze ciast, festyny rodzinne, Adorację przed Najświętszym Sakramentem i Różaniec oraz świadectwa w lubelskich parafiach, dzięki którym można nas poznać. Jednoczymy naszą wspólnotę przez comiesięczne spotkania, na których omawiamy najważniejsze sprawy dotyczące naszej wspólnoty. Staramy się ubogacać je różnego rodzaju warsztatami czy pracami w grupach. Wspaniałe jest to, że razem się modlimy podczas Mszy Świętej po spotkaniu i razem spędzamy wolny czas co pomaga nam zbliżać się do siebie. W czasie adwentu i Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje, by wspólnie przygotować się na narodzenie Jezusa, a później Jego zmartwychwstanie.

Każdy stypendysta zaangażowany jest w wolontariat, dzięki któremu możemy podziękować za dobroć jaką otrzymujemy od wspierających fundację. Dzielimy się swoimi talentami w Caritas Archidiecezji lubelskiej.

Naszym duszpasterzem jest o. Mateusz Ignacik SJ.

Kontakt:

szef wspólnoty –

szef wspólnoty – Maria Wachowicz

mail: maria.wachowicz@dzielo.pl