FDNT

Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać,
dla dobra całego narodu…
– Jan Paweł II

 

 

Jesteśmy grupą studentów lubelskich Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku akademickim nasza wspólnota liczy około 50 osób, studiujących na wszystkich z pięciu głównych uniwersytetów w Lublinie. Ponadto należą do naszej grupy osoby studiujące w Dęblinie. 

 

 

Kilka słów o Fundacji

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka oraz była inicjatorem Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia.

Dla stypendystów organizowane są również obozy formacyjno-integracyjne. Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów zrodził się w 2001 roku. Wówczas stypendium otrzymywało 500 stypendystów z 5 diecezji. Aktualnie, ze względu na dużą liczbę stypendystów, organizowane są trzy letnie obozy dla każdej z grup wiekowych: dla licealistów i gimnazjalistów, dla studentów oraz dla maturzystów – przyszłych studentów, dla których obóz jest okazją do poznania ludzi ze swoich wspólnot akademickich i zdobycia informacji o mieście, w którym będą studiować i mieszkać. Obozy formacyjno-integracyjne stanowią integralną część programu stypendialnego.

W ciągu szesnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 2300 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Więcej na: www.dzielo.pl 

 

Studenci w Lublinie

Głównym wydarzeniem jakie przeżywamy w naszej wspólnocie jest Dzień Papieski. W tym czasie organizujemy kiermasze ciast, pokaz filmu, wieczór gier planszowych czy konferencje. Jednoczymy naszą wspólnotę przez comiesięczne spotkania, na których omawiamy najważniejsze sprawy dotyczące naszej wspólnoty. Staramy się ubogacać je różnego rodzaju warsztatami czy pracami w grupach.

Wspaniałe jest to, że razem się modlimy podczas Mszy Świętej przed spotkaniem i razem spędzamy wolny czas co pomaga nam zbliżać się do siebie. W czasie adwentu i Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje, by wspólnie przygotować się na narodzenie Jezusa, a później Jego zmartwychwstanie.

Każdy stypendysta zaangażowany jest w wolontariat, dzięki któremu możemy podziękować za dobroć jaką otrzymujemy od wspierających fundację. Dzielimy się swoimi talentami m.in. poprzez działanie jako grupa muzyczna w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym podczas Mszy Świętej.

Naszym duszpasterzem jest o. Rafał Sztejka.

 

Kontakt:

szef wspólnoty – Faustyna Toczek

mail: faustyna.toczek@dzielo.pl