Harcerskie Koło Akademickie „ŻYWIOŁY”

Kim jesteśmy?

Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły” to organizacja studencka, która rozpoczęła działalność na KUL w roku akademickim 2000/2001. Łączymy w sobie trzy kręgi:

  • Harcerski Krąg Akademicki „Żywioły” ZHP,
  • Krąg Harcerstwa Starszego „Żywioły” ZHR,
  • Krąg Instruktorów Harcerskich „Szkoła Rycerska”.

Krąg Harcerstwa Starszego „Żywioły” ZHR działał na KUL od listopada 2000 roku, pod nazwą „Koło Uczelniane ZHR”, natomiast Harcerski Krąg Akademicki „Żywioły” ZHP powstał w październiku 2006 roku w Hufcu ZHP Lublin. Współpraca kręgów w ramach jednego koła została zainicjowana w 2007 roku. W 2022 roku do koła dołączył Krąg Instruktorów Harcerskich „Szkoła Rycerska”, prowadzący projekt „Harcerski Korpus Kadetów”. Kuratorem koła od wielu lat jest hm. prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

W ramach naszego koła działają również członkowie innych harcerskich organizacji i stowarzyszeń, m. in. SHK „Zawisza” FSE, czyli Skauci Europy, a także osoby niezrzeszone, zainteresowane harcerstwem. Posiadanie statusu studenta nie jest koniecznością. Współpracujemy z wieloma organizacjami, m. in. Legią Akademicką KUL i Duszpasterstwem Akademickim KUL. 

Serdecznie zapraszamy na nasze regularne zbiórki i różnorodne wydarzenia (po uprzednim skontaktowaniu się z nami):

facebook.com/HKAZywioly

hkazywioly@gmail.com