Akademicki Punkt Wolontariatu

OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH
DOŁĄCZ DO NAS

KIM JESTEŚMY?
Akademicki Punkt Wolontariatu powstał w 2004r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia im. bł. Piotra Jerzego Frassati „Frassatianum”. Tworzą go studenci uczelni lubelskich, którzy zainspirowani życiem bł. Piotra Jerzego chcą, tak jak on, nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

CO ROBIMY?
Wśród podopiecznych Akademickiego Punktu Wolontariatu znajdują się dzieci ze świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci niepełnosprawne, dzieci z porażeniem mózgowym, a także osoby starsze.
APW organizuje również wiele imprez okolicznościowych dla podopiecznych m. in. maraton filmowy, mikołajki, piknik, który odbywa się w ramach Dni bł. Piotra Jerzego Frassati.

JAK NAS ZNALEŹĆ?
Dyżurujemy w biurze Akademickiego Punktu Wolontariatu – sala CC1 na I piętrze Collegium Jana Pawła II

 

Osoba odpowiedzialna – Magdalena Pawełczyk
Kontakt
telefoniczny:  662 961 728
mailowy: apw.frassatianum@gmail.com.

 

PRZYJDŹ
I ZACZNIJ BYĆ DLA INNYCH