Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Ad maiorem Dei gloriam
św. Ignacy Loyola

Szukasz własnej drogi do Boga? Chcesz łączyć codzienne obowiązki z życiem duchowym?

Zadajesz sobie pytanie, czy duchowość jest dla ludzi świeckich?

Przyjdź!

Medytacja prowadzona: poniedziałek, 18.15, kościół akademicki

Czym jest WŻCh?

WŻCh (Wspólnota Życia Chrześcijańskiego) – jest wspólnotą katolicką ludzi świeckich o zasięgu światowym, która opiera się na duchowości ignacjańskiej. Celem formacji jest łączenie wiary z życiem.

Formacja

Ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga,

a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie.

św. Ignacy Loyola

Praktykujemy ignacjańskie formy modlitwy:

•    medytacja Słowem Bożym,

•    rachunek sumienia (zwany modlitwą miłującej uwagi)

W rozwoju duchowym pomagają nam także:

•    rekolekcje ignacjańskie

•    spotkania wspólnotowe

•    Eucharystia

•    reguły rozeznawania

•    kierownictwo duchowe

Wspólnoty

W Lublinie działa kilka grupy WŻCh absolwentów, w różnym wieku. Wspólne spotkania to czas modlitwy, formacji i wzajemnego dzielenia się doświadczeniem Boga w codzienności. Wraz z całą wspólnotą lubelską WŻCh w okresie Wielkiego Postu współorganizujemy rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.

W poniedziałki zapraszamy do Kościoła Akademickiego na wspólną medytację o godz. 18.15, a po niej na Eucharystię.

Więcej informacji:

www.lublin.wzch.org.pl

Historia

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy.

Obecnie WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem w Kościele na prawach papieskich. Podstawą egzystencji i działania ruchu są wspomniane wyżej “Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego” uchwalone formalnie 7 września 1990 roku i zatwierdzone przez stolicę Apostolską 3 grudnia 1990 roku.