KONTAKT

ZAKRYSTIA KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO KUL
telefon: (81) 445 40 97 – czynny po i przed nabożeństwami
Zakrystianin: p. Andrzej Korycki

ORGANISTA KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO KUL
p. Tomasz Bogacz
telefon: 693 873 607

SEKRETARIAT DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO KUL
telefon: 507 280 566 oraz (81) 445 43 13

KANCELARIA KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO KUL
telefon: 797 907 780

Dane konta bankowego DA:

26 1600 1462 1849 9594 6000 0004
Duszpasterstwo Akademickie Jezuici
ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin

Konto można wykorzystać do przelania ofiary za zamówioną telefonicznie.
W polu „tytuł przelewu” prosimy zaznaczyć datę i godzinę zamówionej Mszy. 

W ten sposób, bezdotykowo, można także przekazać ofiarę na wskazany cel duszpasterski czy charytatywny – np. pomoc biednym/potrzebującym, dofinansowanie studenckich rekolekcji i wyjazdów formacyjnych etc.