Ruch Światło-Życie

Życie musi być podporządkowane światłu,
światło musi być wcielane w nasze życie
– ks. Franciszek Blachnicki

Wspólnotę Ruchu Światło-Życie, działającą przy DA KUL tworzymy my – studenci oraz młodzi absolwenci lubelskich uczelni. Opiekę duszpasterską sprawują nad nami księża studenci i doktoranci KUL. Choć pochodzimy z różnych diecezji, to właśnie charyzmat oazowy połączył nas w jedną grupę.

Ruch Światło-Życie, jest jednym z posoborowych ruchów odnowy Kościoła katolickiego. „Oaza” powstała z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), a jej początki są związane z rekolekcjami dla ministrantów. Obecnie Oaza proponuje konkretną formację dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, małżeństw, rodzin, jak również kapłanów oraz członków instytutów świeckich.

Ruch Światło-Życie poprzez formację, ewangelizację, odnowę liturgii i budowanie braterskich wspólnot pragnie wychować dojrzałych chrześcijan, gotowych przemieniać świat w duchu Ewangelii.

Duchowość

Znak Ruchu stanowią greckie słowa ΦΩΣ ΖΩΗ  (czyt. fos-zoe), oznaczające „światło” i „życie”.  Krzyżują się one na literze „omega”, która symbolizuje Ducha Świętego – sprawcę jedności światła danego od Boga z naszym życiem codziennym. Formuła „Światło-Życie” jest nie tylko widocznym znakiem, noszonym przez oazowiczów (tzw. foska), ale przede wszystkim stylem życia, cechującym Nowego Człowieka.

Zmiana życia wynika z relacji z Jezusem, którą pogłębia codzienna modlitwa Słowem Bożym – Namiot Spotkania. Ruch wychowuje oazowiczów do nieustannego dawania świadectwa – słowem, a przede wszystkim życiem. W myśl zasad Nowej Kultury oraz Drogowskazów Nowego Człowieka pragną stawać się oni prawdziwie wolnymi oraz rozwijać wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. 

Formacja

Nad całą wspólnotą studencką i jej formacją czuwa moderator ks. Arkadiusz Wojnicki (arkwoj93@gmail.com) wraz z  odpowiedzialną an. Julią Sroczyk (sroczykjulia@gmail.com).

Uczestnicy każdej z grup w trakcie spotkań realizują odpowiedni program formacyjny, tym samym przygotowując się do 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych (Oazy Nowego Życia). Rekolekcje te, a zarazem grupy formacyjnej podstawowej podzielone są na trzy stopnie, w zależności od przebytej drogi formacyjnej. W naszej wspólnocie możesz brać udział w spotkaniach następujących grup

PRZED I STOPNIEM OAZY NOWEGO ŻYCIAspotkania poniedziałek, godz. 20.00, Konwikt

 • Ks. Mateusz Machniak
 • an. Magdalena Pijanowska
 • an. Kamil Bajko

PO I STOPNIU OAZY NOWEGO ŻYCIAspotkania poniedziałek, godz. 19.30, salka nad zakrystią

 • Ks. Marcin Delestowicz
 • an. Beata Grondecka
 • an. Piotr Żaba

PO II STOPNIU OAZY NOWEGO ŻYCIA

 • obecnie formacja w grupie diecezjalnej Oazy (Post)akademickiej
  an. Barbara Bartmińska

PO III STOPNIU OAZY NOWEGO ŻYCIAspotkania środa, godz. 19.45, sala B

 • an. Weronika Kwolek

 Świadome uczestnictwo w życiu Kościoła realizuje się poprzez podejmowanie się bezinteresownej służby (diakonii), zgodnie z otrzymanymi od Boga darami. Wzorem Chrystusa-Sługi animatorzy formujący się w diakoniach starają się służyć zarówno wspólnocie oazowej, Duszpasterstwu Akademickiemu, jak i całemu Kościołowi.

DIAKONIA EWANGELIZACJIspotkania poniedziałek, godz. 18.00, Sekretariat

Służy dziełu ewangelizacji, czyli przekazywaniu Dobrej Nowiny o Zbawieniu oraz doprowadzeniu innych do podstawowej jedności wiary przez przyjęcie w Duchu Świętym Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Diakonia Ewangelizacji odpowiada za organizację Rekolekcji Ewangelizacyjnych dla Studentów.

 • Ks. Marcin Józewczyk
 • an. Mateusz Burzak 

DIAKONIA MODLITEWNO-MUZYCZNAspotkania wtorek, godz. 20.00, Herbaciarnia

Służy całej wspólnocie, animując modlitwę na spotkaniach, Eucharystii. Zgłębia tajemnicę Eucharystii, aby móc na niej posługiwać. Poprzez grę i śpiew liturgiczny stara się pomóc innym w godnym i pełnym przeżywaniu spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Diakonia Modlitewno-Muzyczna jest odpowiedzialna za przygotowanie comiesięcznego Wieczoru Błogosławieństw.

 • Ks. Arkadiusz Wojnicki

DIAKONIA ŻYCIAspotkania czwartek, godz. 20.00, GG-34  

Głosi radość i uwielbienie Boga dawcy życia, włączając się w inicjatywy obrony życia oraz poszerzając wiedzę z tego zakresu, aby służyć nią innym. Diakonia Życia podejmuje się animacji i promocji dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W Adwencie zajmuje się także akcją „Paczuszka dla Maluszka”

 • Ks. Piotr Wilk

GDZIE NAS MOŻESZ SPOTKAĆ?