Wspólnota absolwencka – Lew Judy

„I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»

A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».” (Ap 5, 1-5)

Wspólnota absolwencka „Lew Judy” jest częścią Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Działamy od kilkunastu lat w strukturach Duszpasterstwa Akademickiego KUL. W swoim składzie jesteśmy dosyć różnorodni: młode małżeństwa, rodziny z dziećmi, osoby stanu wolnego oraz wciąż poszukujące swojego powołania. Spotykamy się raz w tygodniu, w piątek.

W każdy pierwszy piątek miesiąca, w roku akademickim prowadzimy wieczór uwielbienia w Kościele KUL, po mszy o 19:00.

Dwa kolejne piątki to czas wspólnej modlitwy w gronie wspólnoty. Spotykamy się w Centrum Transferu Wiedzy (budynek naprzeciw Kościoła Akademickiego), w sali CTW-202 (dorośli)oraz CTW-204 (dzieci). Spotkania ogólne wspólnoty trwają zwykle półtorej godziny, wtedy to razem zachwycamy się Bogiem w modlitwie uwielbienia. Często też słuchamy Słowa Bożego, czytamy lektury formacyjne i dzielimy się tym, jak Bóg działa w naszych sercach i w naszym życiu.

 Z kolei ostatni piątek w miesiącu poświęcony jest na spotkania w małych grupkach, tzw. diakoniach.

W naszej wspólnocie działają 4 diakonie:

  • Modlitwy wstawienniczej – posługujemy modlitwą wstawienniczą we wspólnocie i poza nią. Można zgłaszać się do nas, by z takiej modlitwy skorzystać – nawet jeśli nie bierzesz udziału w spotkaniach wspólnoty;
  • Ewangelizacji – grupa wspierająca działania ewangelizacyjne wspólnoty;
  • Rozeznania – diakonia „słuchająca” i duchowy kompas Lwa Judy. Poprzez czytanie i modlitwę Słowem, wsłuchuje się w to, do czego Bóg nas zaprasza jako wspólnotę;
  • Uwielbienia – diakonia, która przede wszystkim posługuje muzycznie podczas spotkań, a także formuje się przez systematyczną modlitwę uwielbienia.

W ciągu roku podejmujemy różne posługi. Prowadzimy kurs dla osób dorosłych przygotowujących się do bierzmowania przy lubelskiej katedrze. Prowadzimy Seminarium Odnowy Wiary, czyli kilkutygodniowe rekolekcje oparte na pracy ze Słowem Bożym. Ponadto współtworzymy tzw. Wieczernik Kościoła Akademickiego KUL, czyli przygotowanie do Święta Zesłania Ducha Świętego.

Naszym charyzmatem jest „burzenie murów”, czyli duchowa troska o rozwiązanie różnych trudnych spraw w bliższym lub dalszym otoczeniu. Jako wspólnota jednoczymy się na co dzień w modlitwie w różnych intencjach: własnych, kościoła i świata.

Skontaktuj się z nami. Przyjdź!

Lider: Magdalena Pastuszka

Kontakt: lewjudywspolnota@gmail.com

Aktualne informacje o nas: facebook.com/DAKUL.LewJudy