Wspólnota absolwencka – Lew Judy

„I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»

A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».” (Ap 5, 1-5)

Poprzez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, jednocześnie będąc dziedzicami, jesteśmy wzywani, by wykorzystać tę nadaną nam godność stając przed Tronem Pana, uwielbiać Go i wstawiać się w intencjach, które On kładzie nam na sercu. Te kwestie podejmujemy w diakoniach uwielbienia, wstawiennictwa i rozeznania. Na spotkaniach modlitewnych przedstawiamy Mu to, co dla nas, po ludzku, jest często nie do przeskoczenia, aby «zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida».

Wspólnota absolwencka „Lew Judy” od kilku lat działa przy KUL. Spotykamy się raz w tygodniu, w piątek, w salce CTW-202 (dorośli) oraz CTW-203 (dzieci wraz z osobą do opieki) na KUL-u o godz. 18.30 (w czasie wakacji – od lipca do sierpnia – co 2 tygodnie). Spotkanie trwa zwykle półtorej godziny. Ma charakter otwarty. W swoim składzie jesteśmy dosyć różnorodni: młode małżeństwa, rodziny z dziećmi, osoby stanu wolnego oraz wciąż poszukujące swojego powołania.

W każdy pierwszy piątek miesiąca, zapraszamy na Mszę Św. o godz. 19:00 w kościele Akademickim KUL, po której prowadzimy godzinną Modlitwę Uwielbienia. Raz w miesiącu spotykamy się w diakoniach. Jedną z naszych posług, jest prowadzenie przy lubelskiej katedrze kursu dla osób dorosłych przygotowujących się do bierzmowania.

Skontaktuj się z nami. Przyjdź! J

Lider: Magdalena Pietras

 

kontakt: lewjudywspolnota@gmail.com

Aktualne informacje o nas: facebook.com/DAKUL.LewJudy