WSPÓLNOTY

W naszym Duszpasterstwie działa wiele wspólnot zrzeszających studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów i przyjaciół Kościoła Akademickiego:

WSPÓLNOTY STUDENCKIE

Frassatianum
Lektorzy
Ruch Światło-Życie (Oaza)
Schola i Orkiestra DA KUL
Todo Modo – Szkoła Kontaktu z Bogiem
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT)
Wspólnota Ukraińskojęzyczna Sursum Corda
Akademicki Punkt Wolontariatu
Harcerskie Koło Akademickie „ŻYWIOŁY”

WSPÓLNOTY ABSOLWENCKIE

Wspólnota Postakademicka
Odnowa w Duchu Świętym – Lew Judy

WSPÓLNOTY DLA WSZYSTKICH
(STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW, PRZYJACIÓŁ DA KUL)

Strumienie Życia
Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga)
Akademicka Grupa Pielgrzymkowa

Akademickie Bractwo NSPJ

Umocnieni