Akademickie Bractwo NSPJ

Akademickie Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa działa przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i serdecznie zachęca do włączenia się w jego aktywność pracowników, studentów i absolwentów KUL, wszystkich sympatyków oraz przyjaciół uczelni, również tych, którzy upodobali sobie Kościół Akademicki i lubią się w nim modlić. Patronem naszej uczelni jest Najświętsze Serce Pana Jezusa, w którym – jak głosi jedno z wezwań litanii – „są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”. Patronat ten wpisany jest w preambułę Statutu KUL, a na uniwersyteckim sztandarze, na jego lewej stronie „w centrum widnieje czerwone serce, symbolizujące Najświętsze Serce Jezusa.” (Statut KUL).

Intencja oddania uniwersytetu pod opiekę Serca Jezusowego od początku przyświecała założycielowi KUL-u i pierwszemu jego rektorowi, ks. Idziemu Radziszewskiemu, który w swoim memoriale wygłoszonym do Episkopatu Królestwa Polskiego w dniu 26 lipca 1918 roku mówił: „Proponowane dzieło jest trudne, toteż niech mi wolno będzie wypowiedzieć gorące pragnienie, by nowopowstająca uczelnia katolicka oddana została, z pozwoleniami Stolicy Apostolskiej, pod szczególną opiekę Najświętszego Serca Jezusowego, jako Patrona uniwersytetu; to mu zapewni wzrost, rozwój i trwałość oraz umożliwi najowocniejsze służenie Deo et Patriae.”

Członkowie Akademickiego Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa w myśl idei przyświecającej założycielowi KUL-u zobowiązują się do adorowania Najświętszego Sakramentu (przez jedną godzinę w ciągu tygodnia) oraz do kształtowania swojej postawy wzorując się na przymiotach Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od czasu do czasu mają miejsce spotkania formacyjne i integracyjne. Co miesiąc, przed pierwszym piątkiem miesiąca staramy się brać udział we Mszy św o godz 19, konferencji lub medytacji, tuż po niej oraz (w miarę sił i możliwości) w całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Akademickim KUL.

Jeśli chcesz być na liście mailowej i otrzymywać okresowe informacje i przypomnienia o takich wydarzeniach albo masz jakieś pytania czy sugestie, napisz do nas lub zadzwoń.

Kontakt: Duszpasterstwo Akademickie KUL (da@kul.pl, bractwo@kul.pl)

Koordynator grup adoracyjnych, tel.: 512 685 660