ROZWAŻANIA EWANGELII

 

czwartek, 23 marca 2023 r.

(J 5,31-47)
Jezus powiedział do Żydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie wierzyli. o Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?

„Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo”. Ojciec nie pozostawia Syna samego. Poświadcza całym swoim autorytetem prawdziwość Syna Wcielonego i Jego misję. To świadectwo odnajdziemy w słowie Bożym, dlatego poznając Biblię poznajemy Jezusa. Odnajdziemy je w misji Jana Chrzciciela, który przygotował ludzi na przyjście Baranka Bożego. Odnajdziemy je w samych dziełach Jezusa, które Ojciec potwierdza poleceniem słuchania Jezusa i wypełniania Jego dzieł. Nam najpierw to wielorakie świadectwo trzeba przyjąć ufną wiarą i jej posłuszeństwem potwierdzać w wykonywanych dziełach miłosierdzia.

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL