ROZWAŻANIA EWANGELII

 

piątek, 31 marca 2023 r.

(J 10,31-42)
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

„Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować”. Własne wyobrażenia ponad fakty. Nie chcieć widzieć dobra, albo też uznawać je świadomie za zło. Jezus pragnie przyciągnąć nas do siebie, abyśmy sami odkryli w Nim zgodność Jego słów i czynów. Nie po to, aby zatrzymać nas na sobie. On pragnie każdego z nas zjednoczyć z Ojcem, abyśmy mieli w sercu radość i pokój dzieci Bożych. Najpierw jednak pragnie, abyśmy poznali Ojca. Na Jego obliczu zobaczyli miłość Boga Ojca, który jest dobry dla wszystkich. Takie jest świadectwo czynów Jezusa. By je przyjąć, trzeba nam się wyzbyć wszelkich uprzedzeń.

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL