ROZWAŻANIA EWANGELII

 

wtorek, 23 lipiec 2024 r.

(J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Zostaliśmy stworzeni z darem wolności. Grzech tę wolność ograniczył. Jezus pragnie nam ją całkowicie odebrać? Nie, lecz wytłumaczyć, iż wiara polega na relacji osobowej: Ja Boga i nasze ty. W niej Bóg nie tylko pierwszy wychodzi do nas z propozycją zbawienia, ale też daje nam swoją darmową pomoc, abyśmy mogli na Jego zaproszenie odpowiedzieć zgodą rozumu i czynami miłości. Tak rodzą się nasze czyny zasługujące na życie wieczne. Św. Brygida i inni święci nam uświadamiają, że życie chrześcijańskie to trwać w Chrystusie. Od nich się uczyć i ich naśladować.

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL