KONTAKT

SEKRETARIAT DA
ul. I. Radziszewskiego 7
20-039 Lublin
tel. 81. 445-43-13
e-mail:
dakul@kul.pl
duszpasterstwo.kul@gmail.com

ZAKRYSTIA KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO
telefon: 81. 445 40 97 

Zakrystianin:
Andrzej Korycki

Krzysztof Barcicki
Organista:

Tomasz Bogacz
telefon: 693-873-607