KONTAKT

SEKRETARIAT DA
ul. I. Radziszewskiego 7
20 – 039 Lublin
tel. 81. 445-43-13
e -mail: dakul@kul.pl

Godziny otwarcia
(semestr zimowy 2017/2018) …

ZAKRYSTIA KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO
telefon: 81. 445 40 97

Zakrystianin:
Andrzej Korycki

Krzysztof Barcicki

Organista:
Tomasz Bogacz
telefon: 693-873-607