Poradnictwo psychologiczne i rodzinne

DZIAŁANIE PORADNI JEST ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ

Przy Duszpasterstwie Akademickim KUL działa poradnia psychologiczna. Jest to przede wszystkim punkt konsultacyjny, ale również miejsce, w którym udzielamy pomocy psychologicznej i prowadzimy krótkoterminową terapię indywidualną.
Nasze usługi kierowane są do studentów i pracowników naukowych lubelskich uczelni. Z porad korzysta bardzo wiele osób.

W Punkcie Konsultacyjno-Psychologicznym pracują absolwenci KUL z długim stażem pracy i przygotowaniem psychoterapeutycznym:

Wtorek 8:30 – 10:30

mgr Marek Kryński

Czwartek 17:00 – 19:00

dr Monika Guzewicz


W punkcie konsultacyjnym Naturalnego Planowania Rodziny prowadzona jest nauka metody objawowo-termicznej wg Flynno oraz doradztwo zdrowotne z zakresu zagadnień życia płciowego i fizjologii cyklu przez wykwalifikowanych doradców i instruktorów NPR. Dwa razy do roku prowadzone są kursy nauki określonej metody dla studentek, studentów, narzeczonych, młodych małżonków.

W poradni dyżurują:

Poniedziałek 17:00 – 19:00

mgr Katarzyna Gogacz

Czwartek 19:00 – 21:00

mgr Barbara Koper

Numer do poradni rodzinnej: 81- 445-40-80 (czynny tylko w godzinach pracy poradni)