Poradnictwo psychologiczne i rodzinne

Zapraszamy po wakacjach! 🙂 – od października 2019

 

Przy Duszpasterstwie Akademickim KUL działa poradnia psychologiczna. Jest to przede wszystkim punkt konsultacyjny, ale również miejsce, w którym udzielamy pomocy psychologicznej i prowadzimy krótkoterminową terapię indywidualną.
Nasze usługi kierowane są do studentów i pracowników naukowych lubelskich uczelni. Z porad korzysta bardzo wiele osób.

W Punkcie Konsultacyjno-Psychologicznym pracują absolwenci KUL z długim stażem pracy i przygotowaniem psychoterapeutycznym:

Wtorek
08:30 – 10:30 | mgr Marek Kryński

Wtorek
17:30 – 19:30 | dr Monika Guzewicz

Piątek
09:00 – 10:30 | mgr Agnieszka Sobolewska


W punkcie konsultacyjnym Naturalnego Planowania Rodziny prowadzona jest nauka metody objawowo-termicznej wg Flynno oraz doradztwo zdrowotne z zakresu zagadnień życia płciowego i fizjologii cyklu przez wykwalifikowanych doradców i instruktorów NPR. Dwa razy do roku prowadzone są kursy nauki określonej metody dla studentek, studentów, narzeczonych, młodych małżonków.

W poradni dyżurują:

Poniedziałek
17:00 – 19:00 | mgr Katarzyna Gogacz

Środa
17:00 – 19:00 | mgr Aneta Socha

Numer do poradni rodzinnej: 81- 445-40-80 (czynny tylko w godzinach pracy poradni)