Liga Schumana – wspólnota mężczyzn

Jesteśmy grupą mężczyzn, których połączyło odkrywanie swojego miejsca w Kościele. Chcemy się formować poprzez modlitwę i działanie.

Oprócz dobrego funkcjonowania w Kościele, chcemy formować się do pełniejszego życia w rodzinie oraz zaangażowania w sprawy społeczne.

Misja:

Inspirowanie mężczyzn do życia w pełni. Naszą inspiracją jest Bóg.

Wartości Kodeksu Honorowego Ligi Schumana:
1. Mądrość
2. Męstwo
3. Odpowiedzialność
4. Wierność
5. Braterstwo

Spotkania: czwartki, godz. 20:00, kościół pw. P.J. Frassatiego (ul. Skierki 12)

Spotkania w kościele KUL w roku 2022/2023: 17.11, 16.02, 18.05 po mszy wieczornej o 19:00

Kapelan: ks. Konrad Żyśko

Zachęcamy do kontaktu: www.LigaSchumana.pl

https://www.facebook.com/LigaSchumana/