WSPÓLNOTY

W naszym Duszpasterstwie działa wiele wspólnot zrzeszających studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów i przyjaciół naszego Kościoła Akademickiego:

WSPÓLNOTY STUDENCKIE

Frassatianum
Lektorzy
Ruch Światło-Życie Oaza
Schola DA KUL
Todo Modo – Szkoła Kontaktu z Bogiem
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia FDNT

WSPÓLNOTY ABSOLWENCKIE

Wspólnota Postakademicka
Odnowa w Duchu Świętym – Lew Judy

WSPÓLNOTY DLA WSZYSTKICH
(STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW, PRZYJACIÓŁ DA KUL)

Strumienie Życia
Wspólnota Chemin Neuf
Wspólnota mężczyzn – Liga Szumana