WSPÓLNOTY

W naszym Duszpasterstwie działa wiele wspólnot zrzeszających studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów i przyjaciół naszego Kościoła Akademickiego:

WSPÓLNOTY STUDENCKIE

Frassatianum
Lektorzy
Ruch Światło-Życie Oaza
Schola DA KUL
Todo Modo – Szkoła Kontaktu z Bogiem
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia FDNT

WSPÓLNOTY ABSOLWENCKIE

Strumienie Życia
Wspólnota Postakademicka
Odnowa w Duchu Świętym – Lew Judy
Wspólnota Chemin Neuf
Wspólnota mężczyzn – Liga Szumana