Work and Learn

Wspólnota Międzynarodowa przy DA KUL serdecznie zaprasza studentów do udziału w międzynarodowym programie wakacyjnym

Work and Learn z Kardynałem Wyszyńskim 2021

Kardynał Stefan Wyszyński znany był z życzliwości wobec studentów i młodzieży, doceniał walory edukacji i kultury, z niezwykłą, wciąż aktualną przenikliwością opisywał znaczenie pracy ludzkiej oraz jej wielki potencjał także dla społecznego, intelektualnego i duchowego rozwoju. Żarliwy patriotyzm i zafascynowanie polską historią potrafił łączyć z otwartością i wielkim szacunkiem wobec innych narodów. Sługa Boży z wrażliwością zauważał także potrzeby osób o skromnych zasobach materialnych i w miarę możliwości służył im pomocą.

Symbolicznym wyrazem opisywanych wyżej postaw jest choćby następujący epizod z biografii kardynała. Wysyłając jednego z księży w służbową podróż do Niemiec, dał mu na koniec dodatkową sumę pieniędzy mówiąc: „zwiedź przy okazji miasto!”

Wszystko to czyni Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego doskonałym patronem naszego wakacyjnego projektu Work and Learn [pracuj i ucz się].

Do udziału zapraszamy studentów, zarówno zagranicznych jak i krajowych, a także uczniów szkół średnich, (pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat), którzy przynajmniej część swoich letnich wakacji poświęcają na pracę zarobkową lub wolontaryjną oraz są chętni wziąć udział w szeregu edukacyjnych, kulturalnych i społecznych aktywnościach. Dzięki dotacji Grantów Misyjnych KUL udział w programie jest bezpłatny.

Aby uzyskać więcej informacji i zgłosić udział wypełnij ankietę: tiny.cc/workandlearn. Możesz także dołączyć do grupy (i zaprosić znajomych): facebook.com/groups/workandlearn