Wolontariat Misyjny

 

Wielu z nas myślało, lub ciągle myśli, by zaangażować się dla drugiego. Zupełnie bezinteresownie. Dlaczego pragnień nie przekuć w końcu w czyny?

 

Latem 2015 r. z naszego duszpasterstwa w dwie zupełnie różne strony świata wyjechały dwa zespoły wolontariuszy. Celem jednego była posługa dzieciom i najuboższym w Ugandzie. Drugi natomiast poznał smak pracy misyjnej wśród muzułmanów w Azji Środkowej, w Kirgistanie.

Do połowy grudnia trwa nabór do kolejnej edycji przygody pod hasłem “Wolontariat Misyjny”. Cel misji: pomoc jezuickim misjonarzom w organizacji obozów dla dzieci, niepełnosprawnych, oraz nauce j. angielskiego w Kirgistanie oraz pomoc siostrom benedyktynkom w Ugandzie. W ciągu ośmiu miesięcy wspólnie pracujemy, by przygotowywać się do posługi ubogim, a także Kościołom, które funkcjonują daleko od Polski.

Po co? By dać siebie innym. By bardziej poznać siebie, świat i Boga.

Szczegółowe informacje o wyjeździe do Kirgistanu: borawskir@gmail.com

Szczegółowe informacje o wyjeździe do Ugandy: anetam.koziol@gmail.com

WYDARZENIE NA FB