Ruch Światło-Życie

Źródłem pełni życia chrześcijańskiego, a zarazem jego szczytem
jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna.

W spotkaniach mogą  uczestniczyć (i uczestniczą) nie tylko studenci KUL-u,
ale wszyscy, którzy szukają dla siebie miejsca we wspólnocie Kościoła.
Zapraszamy także do przesyłania intencji modlitewnych na
naszą skrzynkę e-mailową: diakonia.modlitwy.kul@gmail.com

 

 

Ruch Światło – Życie, popularnie zwany “Oazą“, powstał z inspiracji i pod natchnieniem Ducha Świętego, w myśl posoborowej odnowy Kościoła. Jego założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki (1921 – 1987), który od rekolekcji dla ministrantów i dzieła Krucjaty Wstrzemięźliwości, poprzez dalszy rozwój oaz, wypracował cały system ewangelizacji i formacji obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych (także małżeństwa).

Ukształtowany w ten sposób Ruch Żywego Kościoła przyjął w 1976 roku nazwę “Ruch Światło-Życie”, trzy lata po tym, jak 11 czerwca 1973, w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem ówczesny kardynał Karol Wojtyła zawierzył go Niepokalanej, Matce Kościoła.

Celem Ruchu Światło-Życie jest formowanie dojrzałych Chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii.

 

Duchowość

Cel i program Ruchu wyrażają w skrócie greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie) wpisane w znak krzyża. Formuła ,,Światło – Życie” oznacza jedność światła danego od Boga z życiem codziennym. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty.

Osobisty związek z Jezusem nawiązujemy i pogłębiamy przez stały kontakt ze Słowem Bożym, które staje się słowem życia, dzięki codziennej modlitwie. Uczestnicy Ruchu dają świadectwo słowem i życiem. Szczególną tego formą jest Nowa Kultura, polegająca na uwalnianiu człowieka od wszystkiego, co uwłacza jego godności oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Nowa Kultura realizuje się min. przez podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli (najkrócej ujmując) dobrowolnego  przyrzeczenia abstynencji od alkoholu  (w szerszym rozumieniu także podjęcie innych wyrzeczeń: nie palenia papierosów, nie zażywania narkotyków i wolności od wszelkich przejawów nieczystości).

 

Formacja

Nad całą wspólnotą i jej formacją czuwają moderator: ks. Jakub Płonka (kontakt: jakub.s.plonka@gmail.com) wraz z  odpowiedzialną Agnieszką (kontakt: ag.rusinek@gmail.com) oraz sekretarzem Anią  (radzisz_anna@o2.pl).

Uczestnicy spotkań w ciągu roku, w wakacje wyjeżdżają na 15-dniowe oazy rekolekcyjne dla studentów (Oazy Nowego Życia), podzielone na trzy stopnie, w zależności od przebytej drogi formacyjnej. W naszej Wspólnocie istnieją:

• Grupa przed I stopniem Oazy Nowego Życia

kontakt: Agata (agatalorek07@gmail.com),
Agnieszka (agag19943@onet.pl)
Joanna (osma.corka.babyjagi@gmail.com)

• Grupa po I stopniu Oazy Nowego Życia –

kontakt: Karolina (karolinna.uchman@gmail.com) i Gosia (goosia.bak@gmail.com)

• Grupa po II stopniu Oazy Nowego Życia –

kontakt: Paulina (pgondek22@wp.pl) i Ula (ulabross@o2.pl)

• Grupa po III stopniu Oazy Nowego Życia –

kontakt: Grażyna (grazyna.lyko@gmail.com) i Ania (andziulkiewiczowka@wp.pl)

 

Świadome uczestnictwo w życiu Kościoła realizuje się także poprzez podejmowanie przez nas bezinteresownej służby (diakonii), zgodnie z otrzymanymi od Boga darami. Wzorem Chrystusa-Sługi staramy się służyć Duszpasterstwu Akademickiemu i Wspólnocie swoimi darami w diakoniach:

 

Diakonia ewangelizacji: służymy dziełu ewangelizacji, czyli przekazywaniu Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Naszym celem jest doprowadzić ludzi do podstawowej jedności wiary przez przyjęcie w Duchu Świętym jedynego Pana i Zbawiciela.

Kontakt: Kuba (kubacisek95@gmail.com)

 

Diakonia modlitwy: służymy całej wspólnocie, animując modlitwę na spotkaniach oraz modlitwę powszechną na Eucharystii. Modlimy się w intencjach indywidualnych oraz posługujemy modlitwą wstawienniczą. Skrzynka na intencje modlitewne: diakonia.modlitwy.kul@gmail.com

Kontakt: Paweł (pol1992@gmail.com)

 

Diakonia Miłosierdzia to przede wszystkim szansa na okazanie miłości potrzebującym, a także uczenie się przyjmowania miłości od innych.

Kontakt: Jola (jolantagorska93@gmail.com)

 

Diakonia muzyczna: zgłębiamy tajemnicę Eucharystii, aby na niej posługiwać. Poprzez grę i śpiew liturgiczny staramy się pomóc innym w godnym i pełnym przeżywaniu spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii.

Kontakt: Marzena (len.marzena@gmail.com)