POSTAKADEMICKA

Zapraszamy absolwentów, doktorantów, młode osoby pracujące do nowopowstającej grupy przy Duszpasterstwie Akademickim KUL