Odnowa w Duchu Św.

Spotykamy się na wspólnej modlitwie w każdą niedzielę o godz. 16.00 w sali GG 110
Zapraszamy również na Eucharystię w każdy czwartek o 19.00

Na nowo stwarzaj mnie, niechaj z Ducha zrodzę się!

 Jesteśmy częścią Kościoła, która nie chce patrzeć obojętnie na problemy otaczającego nas świata. Widzimy wśród ludzi wiele smutku i cierpienia, duchowego marazmu i odrętwienia. A przecież Bóg dał im wszystkim Ducha Świętego, dlaczego więc nie głoszą Ewangelii na dachach?

 

 Duchu Święty, wołamy: przyjdź!

Jako Wspólnota modlimy się o odnowę życia, modlimy się o Ducha Bożego dla każdego z nas i dla całego Kościoła. Zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium Odnowy Wiary, które organizujemy zawsze na początku roku akademickiego, a także do udziału w prowadzonych przez nas uwielbieniach Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prawdziwym świętem dla nas jest dzień Zesłania Ducha Świętego, do którego przygotowujemy się przez cały tydzień poprzez Wieczernik Kościoła Akademickiego.

Przyjdźcie! A potem razem z nami głoście „wielkie dzieła Boże”!

Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 16.00 w sali AB. Modlimy się także podczas Eucharystii w czwartki o godzinie 19.00 w Kościele Akademickim.

Kontakt:

Zapraszamy na stronę Oblubienicy Ducha Świętego na Facebooku