ROZWAŻANIA EWANGELII

niedziela, 5 kwietnia 2020 r.

(Mt 26,14 – 27,66)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.
Zdrada Judasza
E. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: I. Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. E. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: T. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? E. On odrzekł: + Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. E. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę……….(…).
Ustanowienie Eucharystii
E. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: + Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. E. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: + Pijcie z niego wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. E. Po odśpiewaniu hymnu wyszli na Górę Oliwną…… (…
).

„Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy pokazuje złożoność ludzkiej natury. Z jednej strony uwielbienie dla Boga, który w Jezusie stał się tak bliski ludziom. Z drugiej brak przełożenia i konsekwencji w życiowym postępowaniu. Sami doświadczamy, że obok chwil oddania całego serca Bogu zdarzają się momenty Jego zdrady, bo to samo serce przepełnia pycha i egoizm prowadzące do grzechu. Jezus zaprasza nas dziś na nowo na swoją drogę, by wędrować zawsze razem z Nim. On przyniósł nam nadzieję, że dopóki zwracamy się do Niego, nigdy nie jesteśmy straceni. Droga z Jezusem.

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL