ROZWAŻANIA EWANGELII

poniedziałek,  14 czerwca 2021 r.

(Mt 5,38-42)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.

 

„Daj temu, kto cię prosi”. Postawa dzielenia się tym, co posiadamy (dobra duchowe i materialne) jest elementem naszego życia w społeczności. Zakłada otwartość na potrzeby drugiego człowieka, ale też pokorne uznanie własnej niewystarczalności i umiejętność przyjęcia daru od innych. Ale to wszystko ma być oparte na żywej relacji z Panem Bogiem. Nie ma hojniejszego dawcy, niż On. Wszelkie dobro pochodzi od Niego i nigdy nie ma charakteru egoistycznej wyłączności. Wręcz przeciwnie: Boże dary niosą w sobie wezwanie do dzielenia się nimi. Ucz się je przyjmować, by na zło umieć odpowiedzieć dobrem.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL