ROZWAŻANIA EWANGELII

czwartek, 26 kwietnia 2018

 

(J 13, 16-20) 
Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał„. 

„Sługa nie jest większy od swego pana”. Czy znam swoje miejsce w relacji z Bogiem? Twoja modlitwa i postawa da ci odpowiedź. Jeśli tylko prosisz, domagasz się, to może być znak, że z Boga czynisz swego sługę. Ale jeśli zawsze dodajesz: bądź wola Twoja, to jesteś na dobrej drodze. Jeśli w swojej postawie domagasz się bycia obsługiwanym, to nie nadajesz się, by Jezus cię posłał. Bo uczeń naśladuje Mistrza, który zapomniał o sobie realizując wolę Ojca, który Go posłał. Jeśli tak czynisz, stajesz się błogosławionym. Bo On utożsamia się z tobą. Budować wielkość na wzór Pana to być sługa woli Ojca.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL