ROZWAŻANIA EWANGELII

niedziela,  26 września 2021 r.

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie„.

„Jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy”. Czy poza Kościołem istnieje zbawienie? Dziś Jezus nam odpowiada, że jeśli tak, to zawsze w Nim i przez Niego. Bo poza Nim nie ma innego Zbawiciela. On postanowił, aby dar zbawienia był dostępny poprzez Jego Ciało, jakim jest Kościół. Dziś nam przypomina, by nie widzieć Kościoła tylko w zewnętrznych, widzialnych przez nas granicach. Dla Ducha, który czyni skutecznym zbawcze dzieło Jezusa nie ma granic ani wybranych tylko ścieżek zbawienia. Nie stawiajmy granic Ewangelii, Kościołowi, łasce. Należąc do Kościoła starajmy się być wiarygodnymi uczniami Jezusa.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL