ROZWAŻANIA EWANGELII

sobota, 21 września  2019 r.

(Mt 9, 9-13)
Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

„On wstał i poszedł za Nim”. Może się wydawać, że to jedno z ostatnich miejsc, gdzie Jezus powinien szukać swoich uczniów. Jednak nie miejsce jest ważne, lecz moc i misja Tego, który powołuje. Jezus w każdym miejscu szuka człowieka, bo jest Panem życia, a nie śmierci. Bądź pewien, że obojętnie co by się nie działo w twoim życiu, On każdego dnia zagląda do twojego serca i zaprasza cię na swoją drogę. Dziś zapytaj się: jestem wyczulony na ten głos i jak szybko na to zaproszenie odpowiadam. Czasami nitki małych przywiązań potrafią mocniej trzymać w niewoli, niż wielkie grzechy. Odwagi na dziś!

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL