ROZWAŻANIA EWANGELII

 

poniedziałek,  24 stycznia 2022 r.

(Mk 3,22-30)
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

„Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony”. Nie wystarczy, gdy dobrze o nas mówią czy nawet na zazdroszczą. Sama zewnętrzna poprawność nie uczyni naszego życia szczęśliwym. Ona powinna być znakiem wewnętrznego porządku. Drogą ku temu jest troska o wewnętrzną jedność z Bogiem. Ona jest najmocniejszym fundamentem budowania każdej innej jedności. Bo wciąż nam zagraża ten, który jest ojcem kłamstwa, inteligentnie buntując nas przecie Bogu. Sami tę walkę z nim przegrywamy. Jeśli zaś w pełnym posłuszeństwie trwamy w jedności z Jezusem, mamy udział w Jego zwycięstwie. Walcz o bycie budowniczym jedności.

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL