ROZWAŻANIA EWANGELII

środa, 17 lipca 2019 r.

(Mt 11,25-27) 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić„.

„Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi”. Mądrzy mądrością tego świata, czyli ufający tylko we własną mądrość, nie są w stanie zaakceptować objawienia, jakie przyniósł Jezus. By przyjąć to, co przekracza umysł człowieka (nadprzyrodzone), trzeba pokory. Trzeba prostoty serca, aby uznać, że Bóg zniżając się do człowieka nie traci swojej wielkości, lecz wywyższa człowieka. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, pyta psalmista. Pokora i prostota w zaufaniu Bogu nie oddalają od świata, lecz lepiej pozwalają go zrozumieć i w nim realizować tę wielkość, do której przeznaczył nas Bóg.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL