ROZWAŻANIA EWANGELII

piątek, 23 lutego 2018

 

(Mt 5, 20-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza”

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa”. Każda doznana niesprawiedliwość boli. Czynienie sprawiedliwości jest fundamentalnym obowiązkiem każdego człowieka. Jezus zmienia jednak jej miarę i motyw. Miarą jest wszelkie dobro, moje i drugiego człowieka. Życie w zgodzie jest jednym z warunków wejścia do Jezusowego królestwa. Póki jesteśmy w drodze, wszystko możemy zmienić. Oby jak najszybciej. Nie tylko z serca przebaczyć, ale też z pokorą prosić o przebaczenie, by się pojednać. Pomyśl: kto może nosić żal w sercu za doznaną od ciebie niesprawiedliwość? Pomódl się za niego i pojednaj się.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL