ROZWAŻANIA EWANGELII

sobota, 19 stycznia 2019 r.

(Mk 2, 13-17) 
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników„.

„Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mateusz był ogromnie zaskoczony, gdy Jezus się nim zainteresował, ujrzał potencjał jego serca i powołał go do grona swoich najbliższych współpracowników. Poszedł, choć pewnie nie wiedział, co go czeka. Zaufał Temu, który spojrzał na niego z miłością, bez pogardy i spisywania go na straty. Do tej pory kradł i zdradzał swój naród. Teraz doznawszy miłosierdzia uwierzył w Tego, który pozwala nam zacząć od nowa. Jakże te słowa Jezusa napełniają nas radością i nadzieją. Gdy czynisz miłosierdzie, Duch Jezusa działa w sercu tych ludzi.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL