ROZWAŻANIA EWANGELII

piątek, 30 października 2020 r.

 

(Łk 14, 1-6)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?” I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.

 

„On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił”. Pomiędzy Jezusem a faryzeuszami staje człowiek chory. Zachować prawo szabatu czy mu pomóc? Jezus wie co robić. Stawia pytanie, które ma pomóc Jego przeciwnikom zobaczyć pierwszeństwo człowieka nad ludzkimi przepisami prawa. Hipokryzja milczy wobec prawdy i trzyma się z daleka od ludzkiej biedy. Bo zapomniano o miłości. Jezus jest blisko: staje w jego położeniu, wyzwala go i posyła, by głosił swoim życiem, iż królestwo Boże nadeszło. Być blisko ludzkiego cierpienia i biedy to znak, że idziemy właściwą drogą. Bo i nas Bóg uzdrawia i posyła ku innym.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL