ROZWAŻANIA EWANGELII

poniedziałek, 20 maja 2019 r.

(J 14,21-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

„On was wszystkiego nauczy i przypomni wam”. Zrozumieć prawdę i żyć nią, nie zawsze idzie w parze. Jezus pozostawia nam swoją naukę i drogę jej realizacji: przykazania motywowane miłością. Najważniejszy jednak dar to Duch Święty, będący miłosną jednością Ojca i Syna. Jezus nie pozostawia nas sierotami, bo obecność Ducha czyni Jezusa żywym w słowie i sakramentach, a cała Trójca czyni z duszy każdego z nas swoje mieszkanie. Dbać o swoją osobistą relację z Duchem Świętym to pozwalać prowadzić się drogą Prawdy i żyć miłością, która w przykazaniach staje się darem dla Boga i drugiego człowieka.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL