ROZWAŻANIA EWANGELII

poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

(Mk 2, 18-22)
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków„.

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania”. Nie należy wylewać ‚dziecka z kąpielą’. To, że wiele osób zachowuje piątkowy post z tradycji, nie wiedząc dlaczego poszczą, nie oznacza, że post jest zbędny. Wiara płynąca z serca domaga się znaków jej konkretności. One mają być wyrazem tego, iż miłość do Pana Boga przemienia nie tylko sposób myślenia, ale również w konsekwencji sposoby działania. Post może być świadomością, że wszystko wobec pierwszeństwa Pana Boga w życiu ma wartość wtórną. Może być też zadośćuczynieniem za grzechy swoje lub innych. Swój początek bierze w sercu.

 

Rozważania przygotowuje Ksiądz dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL