Rekolekcje Ignacjańskie

W naszym Duszpasterstwie organizowane są cyklicznie wyjazdowe rekolekcje ignacjańskie. Skierowane są do studentów a prowadzone przez naszych Ojców Jezuitów. 

O terminach rekolekcji w roku akademickim 2019/2020 będziemy informować