Nabożeństwa w Wielkim Poście

Droga Krzyżowa – piątki 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – niedziele 18.15