Rekolekcje Ignacjańskie

W naszym Duszpasterstwie od lat Ojcowie Jezuici prowadzą dla studentów rekolekcje ignacjańskie (Fundament i I tydzień rekolekcji)