Niedzielne rozważania – Punkta

J 6, 24-35, XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B (5.08.2018)

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga.

Obraz do medytacji: Zobacz tłum rozmawiający z Jezusem. Bądź wśród tych ludzi.

Prośba do tej medytacji: Proś o doświadczenie Boga i łaskę zrozumienia Eucharystii

1) Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale który trwa na wieki

Jezus pragnie odpowiedzieć na najgłębszy głód człowieka, głód Boga. Człowiek w pierwszym momencie poszukuje zaspokojenia głodów ziemskich. Pokłada nadzieję w rzeczach doczesnych. Jednak prawdziwe pragnienie człowieka może zaspokoić jedynie Bóg. Czy mimo tego, że jestem pochłonięty przez różne sprawy, jestem tego świadomy? Czy nie tracę wiary w działanie Boga, gdy te sprawy się komplikują?

2) Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje

W odpowiedzi na żądanie znaku, Jezus przeciwstawia znak Mojżesza prawdziwemu chlebowi

z nieba. Jest nim On sam, który karmi w drodze do Ojca. W czasie każdej Eucharystii na nowo daje nam się z miłości. Eucharystia wymaga od nas otwarcia i czystego serca. Jak wygląda moje przygotowanie do Eucharystii? Jak wygląda niedziela? Czy potrafię odłożyć na bok inne sprawy

i właściwie przeżyć ten dzień? Pomyśl, co mógłbyś zrobić, by ta niedziela była bardziej świątecznym Dniem Pańskim.

3) Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął

Tłum przychodzi do Jezusa i przewrotnie pyta Go o znaki, których dokona, by uwierzyli. Chcą, by udowodnił, że jest tym, za kogo się podaje. Jezus z wielką cierpliwością tłumaczy tym ludziom, że chleb nie jest dany przez Mojżesza. Prawdziwym chlebem jest On – Jezus. Wiedząc to, czy nasze serca jeszcze czegoś pragną? Jakie są nasze pragnienia? Na ile sam Bóg stał się moim pragnieniem?

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Autorem punktów do medytacji ignacjańskiej jest o. Michał Masłowski, SJ i Wspólnota Todo Modo