Niedzielne rozważania – Punkta

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 25. 10.2020

Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary i czyny skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz: przypomnij sobie moment ze swojego życia, w którym czułeś się całkowicie przyjęty, pokochany i otoczony czułością i współczuciem. Bóg patrzy tak na Ciebie przez cały czas. Jeśli obraz ten będzie na tyle mocny i przemawiający do Ciebie, że uznasz że warto spędzić przy nim całą medytację to zrób tak.

Prośba: proś o to, abyś otworzył serce na doświadczenie Boga, który jest miłością.

1) Które przykazanie w Prawie jest największe?

Żydzi mieli ponad trzysta praw, których przestrzegali. Każda dziedzina życia objęta była prawem i jasno wytłumaczona – to wolno, a tego nie wolno było robić. Dlatego tak trudno przychodzi im zrozumieć Jezusa i Jego wezwanie do miłości. Miłość zakłada niewiadomą, czasami brak panowania nad sytuacją i kierowanie się sercem. Nie mogę jej wymusić na innych ani na sobie, nie mogę jej „wyłączyć” gdy uznam że za dużo ode mnie wymaga. Na ile w moim życiu trzymam się prawa, reguł, a na ile miłości, odruchu serca? Gdzie jest mi najtrudniej zdobyć się na miłość, pozwolić się jej prowadzić?

2) Będziesz miłował Pana Boga swego

Jezus mówi o największym przykazaniu, którym jest miłowanie Boga. Tak kocham jak znam i jak dałem się poznać. Moja relacja z Bogiem. Jak patrzę na Niego? Czy jest to relacja przyjaciel – przyjaciel, czy może bardziej pan – niewolnik? Od tego spojrzenia zależy moje pójście za Jego wskazaniami. Czy Bóg ogranicza moją wolność przez to do czego mnie zaprasza, o czym mi mówi? Czy raczej prowadzi mnie do pełni wolności i przez przykazania wyraża swoją miłość i troskę o mnie? Zobacz to na konkretnych przykładach ze swojego życia.

3) Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego

Mamy jedno serce i tym samym sercem kochamy Boga, siebie i drugiego człowieka. Czego doświadczam w sercu wobec drugiego to samo czuję patrząc na siebie i Boga. Czy umiem być dla siebie łagodny, cierpliwy, wyrozumiały? Czego nie mogę wybaczyć sobie, a czego drugiemu człowiekowi? Jeśli Boża miłość do mnie nigdy nie ustaje i nie pamięta złego to dlaczego nie umiem tej miłości przyjąć i nią żyć? Jest to widoczne w przyjmowaniu samego siebie czy drugiego.

Modlitwa końcowa

Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co było ważne dla Ciebie w tej modlitwie. Na zakończenie odmów Ojcze nasz.