Niedzielne rozważania – Punkta

Mt 28,16-20, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ROK A (24 maja 2020)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga.

Obraz do medytacji: zobacz ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami i siebie między nimi. Jak reagujesz na Jego słowa?

Prośba do tej medytacji: proś o pragnienie serca, by w codzienności świadczyć o Jezusie.

1) Gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili

Jezus ukazał się swoim uczniom po raz ostatni i zachęcał ich, by szli na cały świat, nauczali i chrzcili. Ta zachęta była skierowana także do wątpiących w Niego. Bóg zaprasza nas do współpracy w takim stanie ducha w jakim jesteśmy. Wspaniale byłoby, gdyby każdy z głęboką wiarą i radością odpowiadał na Jego wezwanie. Kiedy mam wątpliwości, to rozmyślanie o nich niczego nie zmienia tylko wprowadza większy zamęt w moje serce. Dlatego najlepiej przezwyciężyć je wychodząc do drugiego człowieka. Ufność mimo wszystko otwiera nas na Boga i umacnia w wierze. W jakich sytuacjach zdarza mi się szczególnie w Niego wierzyć/wątpić? Co robię kiedy nie potrafię przezwyciężyć moich wątpliwości i oporów w wierze?

2) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Jezus zapowiada, że posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. W ziemskiej rzeczywistości władzę ma ten, kto wydaje polecenia. Panowanie w ludzkim rozumieniu przejawia się zewnętrznie. Jednak jest w nas przestrzeń, nad którą nikt i nic nie może zapanować. Jezus odnosi się tutaj do prawdziwej, wewnętrznej wolności, której nikt nam nie może odebrać. Tyko w Nim jesteśmy naprawdę wolni, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Nikt nie uczyni ze mnie niewolnika, jeśli nie zgodzę się na to w moim sercu. Czy wierzę, że dana Mu jest wszelka władza? Jak wyobrażam sobie władzę Jezusa? Jak doświadczam Jego władzy w moim życiu?

3) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem

Jezus przekazał swoim uczniom wszystko, co otrzymał od Ojca. Oni natomiast nie od razu zrozumieli i docenili wartość tego posłannictwa. Abyśmy mogli przekazywać dalej to, co dał nam Jezus, najpierw sami musimy to przyjąć, pokochać i chcieć tym żyć. Czy w sytuacjach dnia codziennego zadaję sobie pytanie; jak zachowałby się Jezus na moim miejscu? Gdzie reaguję moimi ambicjami, źle rozumianym honorem, pychą, a gdzie staję się Jezusowy – wydaję swoje życie za drugiego człowieka? 

Rozmowa końcowa.

Porozmawiaj z Zmartwychwstałym jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla Ciebie w tej medytacji. Na koniec odmów „Ojcze nasz”.