Akademicka Pielgrzymka do Wąwolnicy

Akademicka Pielgrzymka do Wąwolnicy to już tradycja. Każdego roku w październiku wyruszamy na jednodniową pielgrzymkę do Matki Boskiej Kębelskiej. Niesiemy Jej nasze intencje związane z rozpoczynającym się rokiem akademickim. W tym roku nasze pielgrzymowanie będzie zupełnie inne – wyruszymy z pod Kościoła Akademickiego KUL w stronę Kazimierza Dolnego nad Wisłą, by stamtąd ruszyć pieszo do Sanktuarium w Wąwolnicy. 

Koszt: 20 zł
Zapisy: Ojcowie Duszpasterze, Sekretariat DA KUL, Zakrystia Kościoła Akademickiego KUL
Zbiórka: 7.45!